ZSP 5 Krosno
  SK LOK - nabór
 

Nabór do SK LOK odbywa się w zasadzie w dwóch terminach-

I termin:  wrzesień - dla uczniów klas starszych
II termin: styczeń - dla uczniów klas pierwszych

Uczniowie klas pierwszych , którzy mają potwierdzony udział w treningach i zawodach strzeleckich w trakcie nauki w gimnazjum mogą być przyjęci w I terminie.

Warunki niezbędne do przyjęcia
1. Kandydat do klubu strzeleckiego musi zapoznać się z regulaminem strzelnicy,
2. Sprawdzenie znajomości regulaminu odbywa się w formie ustnej lub pisemnej.
3.
Kandydat musi posiadać ocenę z zachowania co najmniej dobrą.


Obowiązki i prawa członków sekcji strzeleckiej
1. Każdy członek zobowiązany jest regularnie uczestniczyć w zajęciach i treningach klubu.
2. Wszyscy członkowie SK LOK mają prawo udziału w zawodach organizowanych przez szkołę.
3. Uczniowie, ktorzy  osiagają najlepsze wyniki na treningach reprezentują szkołę na zawodach i konkursach.
4. Członkowie SK LOK mogą ubiegać się o podwyższenie oceny z EDB, a uczniowie klas propolicyjnych podwyższenia ocen z przedmiotów realizowanych w ramach innowacji.
5. Aktywne uczestnictwo i osiągane wyniki są podstawą do podwyższenia oceny zachowania ucznia.


Skreślenie następuje w przypadkach:
1. dlugotrwałej i nieusprawiedliwionej absencji na zajęciach,
2. drastycznego łamania zasad bezpieczeństwa,
3. zakończenia nauki w szkole.
W przypadkach  niepowodzeń edukacyjnych lub wychowawczych członkowie SK LOK mogą być zawieszeni do czasu ustąpienia przyczyn zawieszenia.
Przykładowe pytania i prawidłowe odpowiedzi ze znajomości regulaminu  i zasad bezpieczeństwa na strzelnicy


1. Ze strzelnicy mogą korzystać wyłącznie:

x) osoby, które zapoznały się z regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa

2. Prowadzący strzelanie:

x) odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących,

3. Prowadzący strzelanie może usunąć ze strzelnicy:

x)  każdą osobę  naruszającą bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy

4. Na strzelnicy zabrania się:

x) używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy, bez zgody prowadzącego, 

5. Na strzelnicy zabrania się:

x) używania przez strzelających w czasie strzelania, ochraniaczy słuchu podłączonych do jakichkolwiek   urządzeń odbiorczych

6. Na strzelnicy zabrania się:

x) wchodzenia przed stanowiska strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie 

7. Na strzelnicy zabrania się:

b) osobom towarzyszącym wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz styczności z bronią,

8. Strzelanie rozpoczyna się:

x) wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie

9. Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się:

x) wyłącznie z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu, bądź przedmiotów będących celem na strzelnicy

10. W przypadku gdy kontynuowanie strzelania będzie zagrażało życiu ludzi:

x) komendę "STOP"  powinien wydać każdy, kto pierwszy zauważy niebezpieczeństwo

11. Wszelkie zacięcia broni :

x) należy niezwłocznie zgłosić prowadzącemu strzelanie

12. Broń ładuje się wyłącznie na stanowisku strzeleckim:

x) tylko po komendzie prowadzącego strzelanie „ŁADUJ” lub „START”.

13. Po zakończeniu strzelania:

x) broń rozładowuje się i przedstawia do kontroli prowadzącemu strzelanie

14. Na terenie strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim nosi się broń:

a) rozładowaną - z otwartymi komorami nabojowymi lub  zabezpieczonąPlan pracy 2010-2011

  Kalendarz Imprez Strzeleckich
miesiąc         nazwa                      uczestnicy            uwagi                      
wrzesień Inauguracja roku szkolnego
Liga Elektrostrzelca
 uczniowie ZSP5
Kpn
październik 2.Turniej Strzelecki Pracowników pracownicy ZSP5 Kpn, Ppn, Kpn dow
październik 3.Turniej Strzelecki ZNP nauczyciele Ksp10 (3) leżąc
listopad 4.Memoriał B.Dziury drużyny ch i dz konkurencje ind i druż Kpn 10
grudzień 5.Turniej Barbórkowy drużyny ch i dz
nauczyciele
konkurencje ind i druż Kpn 10
Ksp10 (3) leżąc
luty 6.IIIStrzeleckie Mistrzostwa Szkoły uczniowie Kpn
luty 7.IIIStrzeleckie Mistrzostwa Szkoły uczniowie Ppn
marzec  8.Memoriał J Barana  drużyny ch i dz  konkurencje ind i druż Kpn 10
kwiecień 9.Srebrne Muszkiety
 
drużyny ch i dz Ksp60
maj 10.Sprawni jak żołnierze
 
 drużyny ch i dz Ksp10(5) z podpórką
czerwiec 11.KróL Strzelców - IIIStrzeleckie Mistrzostwa Szkoły uczniowie Ksp10(3) z podpórką
Ksp10(3) leżąc

kolor na strzelnicy Elektryka
kolor na strzelnicy LOK Brzozów
  na innych strzelnicach

 


 

Plan pracy 2008-2009

  Kalendarz Imprez Strzeleckich
miesiąc         nazwa                      uczestnicy            uwagi                      
wrzesień 1.Turniej Strzelecki o
Puchar Starosty Brzozowskiego
 drużyny ch i dz  Ksp10(5) leżąc
październik 2.Turniej Strzelecki Pracowników pracownicy ZSP5
nauczyciele
Kpn, Ppn, Kpn dow
październik 3.Turniej Strzelecki ZNP nauczyciele Ksp10 leżąc(3)
listopad 4.Memoriał B.Dziury drużyny ch i dz konkurencje ind i druż Kpn 10
listopad Zawody 90 rocznicy Niepodległości drużyny ch i dz konkurencje ind i druż Kpn 15
grudzień 5.Turniej Barbórkowy drużyny ch i dz konkurencje ind i druż Kpn 10
styczeń 6.Strzeleckie Mistrzostwa Szkoły uczniowie Kpn
luty 7.Strzeleckie Mistrzostwa Szkoły uczniowie Ppn
marzec  8.Memoriał J Barana  drużyny ch i dz  konkurencje ind i druż Kpn 10
kwiecień 9.Srebrne Muszkiety drużyny ch i dz Ksp60
maj 10.Sprawni jak żołnierze  drużyny ch i dz Ksp10(5) z podpórką
czerwiec 11.KrólStrzelców - Strzeleckie Mistrzostwa Szkoły uczniowie Ksp10(5) z podpórką
Ksp10(5) leżąc
lipiec 12.I i II rzut Ligi wakacyjnej  uczniowie i nauczyciele  Kpn20
sierpień 13.III i IV rzut Ligi wakacyjnej  uczniowie i nauczyciele  Kpn20

kolor na strzelnicy Elektryka
kolor na strzelnicy LOK Brzozów
  na innych strzelnicach

 

 
  Copyright 2008  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
design by Z.Piróg(2008) * SZKOLNE KOŁO LOK * STRZELECTWO SPORTOWE * EDUKACJA OBRONNA *