ZSP 5 Krosno
  Szkolna Liga Elektrostrzelca
 Szkolna Liga Elektrostrzelca  2015/16
Regulamin
1. Zawody rozgrywane będą od 5 października 2015 do końca kwietnia 2016 (  4 do 8 razy w miesiącu)
2. Zawody odbywają się w czasie zajęć treningowych wg planu zajęć oraz w innych dniach, po uzgodnieniu z opiekunem strzelnicy.
3. Konkurencja: karabin pneumatyczny-10 strzałów( Kpn10), tarcza próbna dowolna ilość strzałów, strzały oceniane 2 x 5 strzałów.
4. Każdy uczestnik liczy punty samodzielnie z zachowaniem zasad FAIR PLAY.
4. Do punktacji  wybiera się  najlepszy wynik w miesiącu.
5. Kolejność zostanie ustalona na podstawie łacznej sumy najwyższych wyników z poszczególnych miesięcy.
6. Zawody prowadzone są bez podziału na kategorie chłopców i dziewcząt.
7. Do rywalizacji można przystąpić w dowolnym terminie.
8. Dla najlepszego zawodnika przewiduje się nagrodę .
 


Szkolna Liga Elektrostrzelca 
Tabela Wyników - edycja 2015-16
nazwisko i imię X XI XII I-II III IV razem
Kasperkiewicz Przemyslaw 73 69 70       212
Betlej Mateusz 59 70 61       190
Wołczański Marcin 73 64 45       182
Adam Dominik 61 67 49       177
Filip Michał 66 53 32       151
Bożek Brygida 78 71         149
Pitycz Konrad 64 66         130
Pilat Michał 50 63         113
Siurkiewicz Bartłomiej 48 62         110
Sajdak Bartosz   56 47       103
Kucza Marcin 52 51         103
Jucha Maksymilian 38 57         95
Józefczyk Jakub 40 54         94
Jaracz Patryk   51 42       93
Dubis Przemysław  43 41         84
Szostak Dawid 43 29         72
Łopatkiewicz Igor   38 24       62
Zieliński Maciej   59         59
Leśniak Paweł     46       46
Zamorski Artur     46       46
Baran Mateusz   17 24       41
Błaszczak Daniel 40           40
Szuber Wiktor     39       39
Turek Mateusz     39       39
Dętkoś Piotr   39         39
Bysiewicz Sebastian     37       37
Dymczak Arkadiusz     37       37
Froń Mateusz     36       36
Maląg Maciej 31           31
Lenart Karol     30       30
Dziadosz Marcin     30       30
Gibadło Kacper 20           20
Szot Mateusz   17         17
               
               
               

Szkolna Liga Elektrostrzelca  
Tabela Wyników - edycja 2014-15

nazwisko i imię kl X XI XII I II III IV Razem miejsce
Wilk Diana   80 77           157  
Chudy Anna   79 82           161  
Bożek Brygida   88 82 87 80  88  88  83 596   I m
Jasińska Patrycja   79 88        69   236  
Zwiercan Mateusz   76 81 72 69    77   374  
Dembiczak Michał   72 77 74      71   294  
Staniszewski Arek   63 65 71         199  
Kasperkiewicz Przemysław   55 60 65 79  75  74  78 486  II m
Penar Patryk   59 54 54         167  
Wołczański Marcin   60 66 64 62  69  57   378  
Tomoń Konrad   40 47 45         132  
Kowal Szymon   55 53   53       161  
Nowak Aleksandra   40 37           77  
Kurzydło Kamil   55 65 72 53  47     292  
Półchłopek Natalia   49 70   59       178  
Stojak Olka   70 -           70  
Potyrała Artur   55 60   57       172  
Rudek Jan   41 46           87  
Bajgrowicz Paweł   38 31           69  
Jakubasz Radosław   36 66 54 50  60  47   313  
Zajchowski Damian   43 48           91  
Zajdel Krzysztof   32 - 52 60       144  
Wiśniowska Wioleta   45 44 58         147  
Dubiel Angelika   73 64 76    63  75  80 431  III m
Zajdel Rafał   32 59 60         151  
Wnęk Damian   - 26           26  
Lasko Kinga   - 62           62  
Wojtuń Norbert   - 67           67  
Dobosz M   - 49           49  
Wilk Magdalena   - 59           59  
Godek Mateusz   - 58 57         115  
Wulw Klaudia   - 71           71  
Steliga Weronika   - 47           47  
Dziurzyńska Dominika   - 60           60  
Kudroń Daniel   - 55 61         116  
Betlej Mateusz       30 61  57  69  59 276  
Ździeba Dawid       33         33  
Dubis Przemysław         36      54 90  
Dętkoś Piotr         50  44  71   165  
 Pitycz Konrad              66  68  134  
 Budnik Adrian            32      32  
 Krygowski Michał              53    53  
                     
Szkolna Liga Elektrostrzelca 
Tabela Wyników - edycja 2013-14
nazwisko i imię kl X XI XII - I II III IV Razem miejsce
Chudy Anna   70 79    71  77  76  69 442  IV
Zwiercan Mateusz   75 81    82  85  84  79 486   I
Jarecki Patryk   31 24    x x  x  x 55  
Torbik Konrad   66 77    x  x  x  x 143  
Wulw Klaudia   57 65    65  x  x  x 187  
Zygmunt Krystian   47 47   x  x  x  x 94  
Dembiczak Michał   69 80    86  80  80  72 467  II
Wilk Diana    79 82    73  69  81  73 457  III
Szajna Karolina   73 62    69  54  72  x 330  V
Raus Katarzyna   69 63    73  x  x  x 205  X
Mezglewska Klaudia   75 x    74  x  70  x 219  IX
Michnowicz Paweł   70 70    54  x  53  x 247  VIII
Staniszewski Arkadiusz   64 75    x  x  75  82 296  VI
Kurzydło Kamil   19 30    64  x  x  47 160  
Popielarz Mateusz   24 27   x  x  x  x 51  
Surma Szymon   45 x    58  x  x  x 103  
Smyka Paulina   x 64   x  x  x  x 64  
Bożek Brygida   x 84    83  x  90  x 257  VII
Kielar Kinga   x 68    x  x  x  x 68  
Jurczak Mateusz   x 65    67  x  51  x 183  
Jasińska Patrycja   x 63   x  x  70  x 133  
Potasiewicz Karolina   x 60   43  x  x  x 103  
Młodecki Michał   x 46    55  x  x  x 101  
Nowak Karol   x 60    63  x  57  x 180  Szkolna Liga Elektrostrzelca
 

Tabela Wyników - edycja 2012-13
 nazwisko  imię  klasa  IX -XII I II III IV V  razem
 Maciaszkiewicz Kamil IIIgL 82 80  76  83  81  - 402
 Raus Katarzyna IIgL 62 69  74  76  68  - 348
  Boczar Klaudia IIgL 60 -  - 54  -  - 114
 Mezglewska Klaudia IIgL 75 68  79  69  -  - 291
 Sokół Natalia IIgL 73 71 68  -  73  - 285
 Szajna Karolina IIgL 49 65  83  80  -  79 356
 Zwiercan Mateusz IbT 77 78  72  82  69  75 453
 Staniszewski Arkadiusz IbT 71 80  65  65  77  68 426
 Dembiczak Michał IbT 84 82  79  76  87  71 480
 Jurczak Mateusz IbT 63 71  62  -  -  - 196
 Janas Piotr IcL 46 -  53 68  -  - 167
Burek Michał IcT 24 46  43  45  42  - 200
Kowal Szymon IcT 48 69  54 72  63  - 306
 Jakieła Tomasz 3gL x 72  60  78  72  - 282
 Pańko Marek 3gL x 50  57  54  -  - 161
 Habrat Mateusz 1cT x 45  -  -  -  - 45
 Kuschel Aleksander 1cT x 57  61  - -  - 118
 Stec Bartłomiej 1bT x 69  76  -  -  - 145
 Kliś Sabina 2gL x x  62  -  -  - 62
  x              
                 
  x              
                 

Szkolna Liga Elektrostrzelca
  2011/12

Tabela Wyników - edycja 2011-12
 nazwisko  imię X XI XII I II III IV V  razem
 Szechiński Marcin 79 76 68 74  69  -  -   366
 Kazalski Bartosz 74 69 77 68  68  61  -  83  500
 Dobosz Jakub 70 80 83 73  75  78  68  67  594
 Ziemiańska Aleksandra 73 69 - -  -  -  -    142
 Turowska Agnieszka 71 - - - -  -  -    71
 Szajna Karolina 72 61 59 58  -  57  60  55 422
 Goleń Jakub 69 79 74 79  78  77  -  65  521
 Kumor Mariusz 66 63 65 76  63  60  -  63  456
 Juraszek Joanna 60 - -    -  -  -    60
 Wojnar Gabriela 56 69 78 65  70  56  -    394
 Sokół Natalia 55 65 55 56  68  67  66  65  497
 Uliasz Jakub 56 - -    -  -  -    56
 Mezglewska Klaudia 53 61 62 71  78  76  77  68  546
 Patla Kamila 61 54 45 50  -  -  -    210
 Bogacz Radosław 42 - -    -  -  -    42
 Penar Mateusz 43  - -    -  -  -    43
 Kliś Sabina 35 52 59    43  -  -    189
 Szwast Adrian 38 - -    -  -  -    38
 Boczar Klaudia - 61 - 53  47  48  -   209
 Chyc Paulina - 72 63 57  -  -  -   192
 Zajchowska Sylwia - 41 -    -  --  -   41
 Tasz Sabina - 62 58 56  -  -  -   176
 Wawrzkowicz Kinga - 46 51 52  63  55  50   317
 Raus Katarzyna - 64 62 69  55  66  58   374
 Godek Patrycja - - 63    -  -  -   63
 Garnczarski Tomasz - - 57    -  -  -   57
 Mazur Katarzyna - - 59    -  -  -   59
 Mazur Michał - - 72    75  74  -   221
 Szpiech Maciej - - 46    -  -  -   46
Lenkiewicz Patrycja - - 49    -  -  -   49
Maciaszkiewicz Kamil - - 80    78  77  80  70 385
Jakieła Tomasz - - 57    58  79  -  50 244
Maślanka Agnieszka - - - - - - 48   48
Dziura Damian - - - - - 55  -   55
Szkolna Liga Elektrostrzelca
  2009/10
Regulamin

1. Zawody prowadzone będą od października do maja (8 rund, po jednej w miesiącu)
2. Konkurencja: karabin pneumatyczny- 20 strzałów( Kpn20)
3. Każdy uczestnik wybiera sobie jeden dzień miesiąca do odbycia strzelania ligowego
4. Kolejność zostanie ustalona na podstawie łacznej sumy punktów ze wszystkich odbytych rund
5. Od łącznej sumy punktów odejmuje się  wynik najniżej punktowanej rundy
6. W zawodach biorą udział czlonkowie SK LOK bez podziału na chłopców i dziewczęta
7. Dla najlepszego zawodnika przewiduje się nagrodę rzeczową

Szkolna Liga Elektrostrzelca  2009/10
Tabela
    X XI XII I II III IV V  
Marcin Szechiński 160 149 118  132  0  152  0  0 711
Gabriela Sobczak 133 125  0  147  150 138  0  0 693
Magdalena Skwara 135 105  0  86  104 119  0 0 552
Katarzyna Patla 125 111  0  93  0 101  0 0 430
Zdzisław Piróg 141 151 140  131  127 135  0  109 934
Piotr Woźniak 150 153  161  157  147  0  0 148 916
Kamil Chilik 136 146  0  128  0 0 0 0 410
Kamil Pękala 112 139  137  141  138 126  0  140 933
Tomasz Żelazo 135 149  154  137  140 127  0 154 996
Joanna Juraszek 0 120 125  149  147  0  0  0 541
Bartłomiej Dopart 0 159 150  147  0 0  0  0 456
Mateusz Frydrych 0 137 154  145  0  0  0  0 436
Kamil Jakubik 0 134 113  156  146 140  0  0 689
Czerwonka Michał 0 0 141  0  0 0  0  0 141

000 - najlepszy wynik rundy
000 - lider
 


 

 
  Copyright 2008  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
design by Z.Piróg(2008) * SZKOLNE KOŁO LOK * STRZELECTWO SPORTOWE * EDUKACJA OBRONNA *