ZSP 5 Krosno
  Zawody-Nauczyciele
 
       I Turniej Strzelecki         Zawody Okręgowe Tarnobrzeg 2011
II Turniej Strzelecki Zawody Okręgowe Tarnobrzeg 2012
III Turniej Strzelecki  Regulamin "III Turnieju Strzeleckiego o Puchar Dyrektora Szkoły"

dla pracowników i emerytów

 1. Cel zawodów:
  • rywalizacja sportowa i wyłonienie mistrzów strzelectwa w gronie pracowników,
  • podnoszenie sprawności, kształtowanie pozytywnych cech u pracowników szkoły,
  • popularyzacja strzelectwa sportowego jak formy rekreacji i aktywnego wypoczynku.
 2. Organizator:
  • Ucziowie i opiekun SK LOK
  • Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie
 3. Termin i miejsce
  • 11-14 października 2010r.,
  • godziny: wg harmonogramu zgłoszeń
  • strzelnica szkolna,  budynek A1
 4. Konkurencje:
  • Kpn 10 – karabin pneumatyczny
  • Ppn 10 - pistolet pneumatyczny
  • KpnD 10 – karabin pneumatyczny- postawa strzelecka dowolna, siedząc z wykorzystaniem dowolnego podparcia
 5. Klasyfikacja:
  • indywidualna.- w kategoriach kobiet i mężczyzn, osobno w każdej konkurencji
  • wielobojowa  - w kategoriach kobiet i mężczyzn, razem, za trzy lub dwie konkurencje
 6. Nagrody:
  • puchary za 1 miejsca w  konkurencji, w kategoriach kobiet i mężczyzn
  • dyplomy za miejsca 1-5
  • dyplomy dla pozostałych uczestników
 7. Uczestnictwo
  • Wszyscy pracownicy lub emeryci szkoły, zdolni do  odbycia strzelania z broni pneumatycznej
 8. Broń i amunicja
  • zgodnie z przepisami PZSS
  • broń i amunicję zabezpiecza organizator - tym samym nie można strzelać z broni prywatnej
 9. Warunki strzelania
  •  Karabin pneumatyczny 4,5mm Haenel 312 (KpnD 10), pistolet pneumatyczny 4,5mm  Crosman1377 (Ppn10), Karabin pneumatyczny 4,5mm TAU200 (Kpn10)
  • odległość 10 m,
  • ilość strzałów: dowolna do tarczy próbnej, następnie 10 ocenianych ( po 5 do dwóch tarcz ),
  • czas strzelania 20 minut,
  • zmiany tarcz dokonuje strzelający za pomocą automatu.
 10. Zgłoszenia
  • Zgłoszenia do zawodów z zaznaczeniem konkurencji przyjmuje osobiście Zdzisław Piróg
  • Termin zgłoszeń  upływa 11 X 2010r.
 11. Bezpieczeństwo i sprawy porządkowe
  • Przed rozpoczęciem zawodów uczestnicy mają obowiązek zapoznać się z regulaminem strzelnicy.
  • Zawodnicy bezwzględnie muszą podporządkować się poleceniom prowadzącego strzelanie.
  • Wszelkie protesty można wnosić u prowadzącego strzelanie w formie pisemnej.
  • W sprawach nie ujętych w regulaminie rozstrzyga prowadzący strzelanie.
  • Nagrody zostaną wręczone na uroczyśtości w  Dniu Nauczyciela.
 
  Copyright 2008  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
design by Z.Piróg(2008) * SZKOLNE KOŁO LOK * STRZELECTWO SPORTOWE * EDUKACJA OBRONNA *