ZSP 5 Krosno
  Strzeleckie Mistrzostwa Szkoły- regulamin
 
Coroczne zawody w strzelaniu z karabinka pneumatycznego i pistoletu pneumatycznego dla uczniów naszej szkoły

Wyniki zawodów wszystkich edycji
2009
2010
2011
2012
2013
2014 
2015
2016
 

 Regulamin mistrzostw szkoły


 
X STRZELECKIE MISTRZOSTWA SZKOŁY 2018
Regulamin Zawodów

Termin i miejsce
       
Kpn{karabin} :   1 marca 2018 r.,
        Ppn{pistolet}:    2 marca 2018 r.,
      
Eliminacje godz. 8.50- 11.15 (lekcja 2 - 5)
       Finały godz. 12.15 (lekcja 6)
       Strzelnica szkolna,  budynek A1 (140)

Konkurencje:
         Kpn 10 – karabin pneumatyczny
         Ppn 10 - pistolet pneumatyczny
Klasyfikacja:
      indywidualna.- w kategoriach dziewcząt i chłopców,
      drużynowa -  trzy najlepsze wyniki uczniów jednej klasy, osobno dla każdej konkurencji,
Nagrody:
      puchary za pierwsze  miejsca  w klasyfikacji indywidualnej, w kategoriach  DZ i CH
      dyplomy za miejsca 1-5 w klasyfikacji indywidualnej, w kategoriach DZ i CH
      dyplomy za miejsca 1-3 w klasyfikacji drużynowej
Uczestnictwo
      Członkowie kółka strzeleckiego, uczniowie klas mundurowych oraz uczniowie, którzy odbyli potwierdzone szkolenie strzeleckie.
Broń i amunicja
       zgodnie z przepisami PZSS
     
Warunki strzelania i przebieg zawodów
Zawody będą miały przebieg dwuetapowy: eliminacje i finał. Do finału kwalifikuje się po 5 zawodników z najlepszymi wynikami z eliminacji. W Finale zawodnicy oddają po pięć strzałów ocenianych.
Do końcowej klasyfikacji indywidualnej zalicza się sumę punktów z eliminacji i finału.W przypadku jednakowych wyników finału o kolejności decydował będzie tzw. "Złoty Strzał".
       Ppn 10 (pistolet pneumatyczny 4,5mm )
       Kpn 10 (karabin pneumatyczny 4,5mm )
         Eliminacje
      odległość 10 m,ilość strzałów: 5 do tarczy próbnej,  10 ocenianych ( po 5 do dwóch tarcz ),
      czas strzelania 15 minut,
         Finał
      odległość 10 m, ilość strzałów: 5 do tarczy próbnej,  5 ocenianych ( po 1 do pięciu tarcz ),
      czas strzelania 15 minut,
Zgłoszenia
       Termin zgłoszeń upływa 27 lutego 2018r..
Bezpieczeństwo i sprawy porządkowe
      Przed rozpoczęciem zawodów uczestnicy mają obowiązek zapoznać się z regulaminem zawodów.
      Zawodnicy bezwzględnie muszą podporządkować się poleceniom prowadzącego strzelanie.
      W sprawach nie ujętych w regulaminie rozstrzyga sędzia główny.
 
Organizator zawodów
Zdzisław Piróg

 
  Copyright 2008  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
design by Z.Piróg(2008) * SZKOLNE KOŁO LOK * STRZELECTWO SPORTOWE * EDUKACJA OBRONNA *