ZSP 5 Krosno
  Eliminacje szkolne 2010
 
Komplet wyników szkolnych eliminacjiKlasyfikacja indywidualna

drużyna nazwisko i imię kl T G S trójbój miejsce
 C1 Turek Konrad 2gL 14 14 2 29 5
 C1 Filar Michał 2gL 15 12 4 30,5 2
 C1 Cymerman Marcin 2gL 13 7 9 28 6
C2 Zięba Kamil 1gL 10 15 2 26,5 7
C2 Kluk Bartłomiej 1gL 7 3 9 18 12
C2 Ryglewicz Mateusz 1gL 11 7 12 29,5 4
 C3 Król Wojciech 1hL 2 10 13 24,5 10
 C3 Wojtuń Mateusz 1hL 12 3 15 29,5 3
 C3 Woźniak Mateusz 1hL 5 14 7 25 9
C4 Goleń Jakub 1gL 3 3 3 8,5 15
C4 Aszlar Mateusz 1gL 6 3 7 15 14
C4 Tasz Tomasz 1gL 1 7 10 17,5 13
 C5 Furtek Dariusz 1gL 8 10 14 31,5 1
 C5 Nowak Hubert 1gL 4 7 11 21 11
 C5 Leśniak Konrad 1gL 9 12 5 25,5 8
               
drużyna nazwisko i imię   T G S trójbój miejsce
 D 1 Wójcikiewicz Patrycja 2gL 6 9 8 22,5 1
 D 1 Kordyś Aleksandra 2gL 9 4 3 16 4
 D 1 Skwirz Karolina 2gL 5 7 2 13,5 6
D 2 Lorens Dagmara 1gL 3 7 1 10,5 8
D 2 Rakoczy Magdalena 1gL 7 4 4 15 5
D 2 Mosoń Natalia 1gL 2 9 7 17 3
D 3 Margańska Paulina 1hL 8 4 9 21 2
D 3 Wiśniewska Izabela 1hL 1 2 5 7,5 9
D 3 Matłosz Anna 1hL 4 2 7 12 7
Klasyfikacja drużynowa
  CHŁOPCY          
  klasa T G S P B razem miejsce
C 1 2GL 5 5 1 5 4 20 1
C 2 1GL 4 2 3 4 3 16 3
C 3 1HL 2 4 5 3 5 18 2
C 4 1GL 1 1 2 1 1 6 5
C 5 1GL 3 4 4 3 2 15 4
                 
                 
  DZIEWCZĘTA        
  klasa T G S P B razem miejsce
D 1 2GL 3 3 2 2 1 10 2
D 2 1GL 2 3 1 2 3 10 3
D 3 1HL 1 1 3 3 2 10 1Wyniki wszystkich konkurencji

    SPRAWNI JAK ŻOŁNIERZE   2010    
    Tor przeszkód        
             
CH zaw nazwisko i imię kl wynik miejsce pkt 
 C1 1 Turek Konrad 2gL 37,21 2 14
1.50,45 2 Filar Michał 2gL 35,41 1 15
  3 Cymerman Marcin 2gL 37,83 3 13
C2 1 Zięba Kamil 1gL 41,24 6 10
2.03,96 2 Kluk Bartłomiej 1gL 42,98 9 7
  3 Ryglewicz Mateusz 1gL 39,74 5 11
 C3 1 Król Wojciech 1hL 45,94 14 2
2.09,77 2 Wojtuń Mateusz 1hL 39,38 4 12
  3 Woźniak Mateusz 1hL 44,42 11 5
C4 1 Goleń Jakub 1gL 45,52 13 3
2.21,37 2 Aszlar Mateusz 1gL 43,04 10 6
  3 Tasz Tomasz 1gL 52,81 15 1
 C5 1 Furtek Dariusz 1gL 42,45 8 8
2.08,39 2 Nowak Hubert 1gL 44,73 12 4
  3 Leśniak Konrad 1gL 41,58 7 9
             
Dz zaw nazwisko i imię   wynik miejsce pkt 
 D 1 1 Wójcikiewicz Patrycja 2gL 42,88 4 6
2.03,45 2 Kordyś Aleksandra 2gL 37,41 1 9
  3 Skwirz Karolina 2gL 42,95 5 5
D 2 1 Lorens Dagmara 1gL 45,07 7 3
2.14,50 2 Rakoczy Magdalena 1gL 42,69 3 7
  3 Mosoń Natalia 1gL 46,74 8 2
D 3 1 Margańska Paulina 1hL 42,5 2 8
2,15,69 2 Wiśniewska Izabela 1hL 48,36 9 1
  3 Matłosz Anna 1hL 44,72 6 4
             
    Rzut granatem        
             
CH zaw nazwisko i imię kl wynik miejsce pkt 
 C1 1 Turek Konrad 2gL 5 2 13,5
10pkt 2 Filar Michał 2gL 4 4 11,5
  3 Cymerman Marcin 2gL 1 8 6,5
C2 1 Zięba Kamil 1gL 6 1 15
7pkt 2 Kluk Bartłomiej 1gL 0 12 2,5
  3 Ryglewicz Mateusz 1gL 1 8 6,5
 C3 1 Król Wojciech 1hL 3 6 9,5
8pkt 2 Wojtuń Mateusz 1hL 0 12 2,5
  3 Woźniak Mateusz 1hL 5 2 13,5
C4 1 Goleń Jakub 1gL 0 12 2,5
1pkt 2 Aszlar Mateusz 1gL 0 12 2,5
  3 Tasz Tomasz 1gL 1 8 6,5
 C5 1 Furtek Dariusz 1gL 3 6 9,5
8pkt 2 Nowak Hubert 1gL 1 8 6,5
  3 Leśniak Konrad 1gL 4 4 11,5
             
Dz zaw nazwisko i imię   wynik miejsce pkt 
 D 1 1 Wójcikiewicz Patrycja 2gL 4 1 8,5
6pkt 2 Kordyś Aleksandra 2gL 0 7 4
  3 Skwirz Karolina 2gL 2 3 6,5
D 2 1 Lorens Dagmara 1gL 2 3 6,5
6pkt 2 Rakoczy Magdalena 1gL 0 7 4
  3 Mosoń Natalia 1gL 4 1 8,5
D 3 1 Margańska Paulina 1hL 0 7 4
2pkt 2 Wiśniewska Izabela 1hL 1 5 1,5
  3 Matłosz Anna 1hL 1 5 1,5
             
    Strzelanie        
             
CH zaw nazwisko i imię kl wynik miejsce pkt 
 C1 1 Turek Konrad 2gL 11 14 1,5
54pkt 2 Filar Michał 2gL 19 12 4
  3 Cymerman Marcin 2gL 24 7 8,5
C2 1 Zięba Kamil 1gL 11 14 1,5
65pkt 2 Kluk Bartłomiej 1gL 24 7 8,5
  3 Ryglewicz Mateusz 1gL 30 4 12
 C3 1 Król Wojciech 1hL 31 3 13
92pkt 2 Wojtuń Mateusz 1hL 38 1 15
  3 Woźniak Mateusz 1hL 23 9 6,5
C4 1 Goleń Jakub 1gL 14 13 3
64pkt 2 Aszlar Mateusz 1gL 23 9 6,5
  3 Tasz Tomasz 1gL 27 5 10,5
 C5 1 Furtek Dariusz 1gL 35 2 14
83pkt 2 Nowak Hubert 1gL 27 5 10,5
  3 Leśniak Konrad 1gL 21 11 5
             
Dz zaw nazwisko i imię   wynik miejsce pkt 
 D 1 1 Wójcikiewicz Patrycja 2gL 24 2 8
49pkt 2 Kordyś Aleksandra 2gL 13 7 3
  3 Skwirz Karolina 2gL 12 8 2
D 2 1 Lorens Dagmara 1gL 9 9 1
44pkt 2 Rakoczy Magdalena 1gL 14 6 4
  3 Mosoń Natalia 1gL 21 3 6,5
D 3 1 Margańska Paulina 1hL 26 1 9
65pkt 2 Wiśniewska Izabela 1hL 18 5 5
  3 Matłosz Anna 1hL 21 3 6,5
             
    Pomoc przedmedyczna        
             
CH zaw nazwisko i imię kl wynik razem miejsce
 C1 1 Turek Konrad 2gL 20 40 1
5pkt 2 Filar Michał 2gL 7  
  3 Cymerman Marcin 2gL 13  
C2 1 Zięba Kamil 1gL 16 38 2
4pkt 2 Kluk Bartłomiej 1gL 12  
  3 Ryglewicz Mateusz 1gL 10  
 C3 1 Król Wojciech 1hL 5 21 3
2,5pkt 2 Wojtuń Mateusz 1hL 4  
  3 Woźniak Mateusz 1hL 12  
C4 1 Goleń Jakub 1gL 7 20 5
1pkt 2 Aszlar Mateusz 1gL 7  
  3 Tasz Tomasz 1gL 6  
 C5 1 Furtek Dariusz 1gL 2 21 3
2,5pkt 2 Nowak Hubert 1gL 13  
  3 Leśniak Konrad 1gL 6  
             
Dz zaw nazwisko i imię   wynik razem miejsce
 D 1 1 Wójcikiewicz Patrycja 2gL 14 38 2
1,5pkt 2 Kordyś Aleksandra 2gL 10  
  3 Skwirz Karolina 2gL 14  
D 2 1 Lorens Dagmara 1gL 12 38 2
1,5pkt 2 Rakoczy Magdalena 1gL 13  
  3 Mosoń Natalia 1gL 13  
D 3 1 Margańska Paulina 1hL 16 41 1
3pkt 2 Wiśniewska Izabela 1hL 13  
  3 Matłosz Anna 1hL 12  
             
    Bieg na orientację        
             
      kary PK razem  
    min/sek pkt pkt pkt miejsce
 D 1   42min,00sek 0 12 12 3
D 2   32min,00sek 0 14 14 1
D 3   35min,00sek 0 12 12 2
    min/sek pkt pkt pkt miejsce
C1   35min,00sek 0 16 16 2
C2   37min,00sek 0 16 16 3
C3   32min,00sek 0 16 16 1
C4   45min,00sek 0 10 10 5
C5   47min,00sek 4 16 12 4godzina
porządek
miejsce
uwagi
8.30
Odprawa techniczna
sala gimn
 
8 45
Otwarcie zawodów
sala gimn
 
9.00 -11.30
Konkurencja 1,2,3,4,
 
wg harmonogramu
 
Tor przeszkód (T )
sala gimn
 
 
Rzut granatem (G )
boisko szkolne
 
 
Strzelanie ( S)
strzelnica
 
 
Pomoc przedmedyczna ( P)
strzelnica
 
11.15- 12. 30
Konkurencja 5
 
start wg losowania
 
Bieg na orientację  (B )
teren przyszkolny
 
13.00 - 14.00
Obliczenia, protesty
strzelnica
 
14.00
Ogłoszenie wyników
Wręczenie nagród
strzelnica
 
 

 
 
Obsada Sędziowska
funkcja
konkurencja
Zdzisław Piróg
sędzia główny
strzelanie, bieg na orientację
Paweł Krochmal
sędzia
tor przeszkód
Piotr Moskal
sędzia
tor przeszkód
Paweł Nycz
sędzia
rzut granatem
Rafał Gadzała
sędzia
pomoc przedmedyczna
Maciej Piróg
sędzia
pomoc przedmedyczna
Maciej Nagnajewicz
sędzia
pomoc przedmedyczna
Andrzej Frączek
sędzia
bieg na orientację


 
  Copyright 2008  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
design by Z.Piróg(2008) * SZKOLNE KOŁO LOK * STRZELECTWO SPORTOWE * EDUKACJA OBRONNA *