ZSP 5 Krosno
  regulamin zawodów 2011
 
 ZAWODY SPORTOWO – OBRONNE
„Sprawni jak żołnierze - 2011”
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5 KROSNO
ELIMINACJE SZKOLNE
 
1.     Warunki uczestnictwa
1)      W eliminacjach uczestniczą 3–osobowe zespoły (mogą być z kilku klas), oddzielnie dziewczęta i chłopcy.     Uczestnicy zawodów powinni posiadać rękawiczki do pierwszej pomocy i strój sportowy do konkurencji: tor przeszkód i bieg na orientację.
3)      Eliminacje odbędą się w dniu 28 marca 2011 r. (szczegółowy harmonogram dostępny od 24.03). Rozpoczęcie o godzinie 8.00

2.     Konkurencje
1)      „Test sprawnościowy”
Pierwszy zawodnik  drużyny przyjmuje na materacu przed drabinkami pozycję leżącą tyłem (stopy zaczepione o dolny szczebel), wyprostowanymi ramionami trzyma piłkę lekarską (2 kg) leżącą za głową. Na sygnał zawodnik wykonuje:
§ 5 skłonów (dziewczęta 3 skłony) w przód z dotknięciem piłką dolnego szczebla drabinki i 5 powrotów do pozycji wyjściowej (rys. a);
§ bieg zygzakiem (jeden raz – z obiegnięciem w końcowej fazie chorągiewki A – rys. b). W przypadku przewrócenia chorągiewki zawodnik stawia ją na swoim miejscu i powtarza bieg od wcześniejszej chorągiewki;
§ zamianę dwóch piłek lekarskich (chłopcy – 5kg, dziewczęta – 3kg) w strefie
10 metrów (chwyt piłki leżącej 1 metr od materaca, przeniesienie jej do drugiej - leżącej 10 m dalej , zamiana piłek i odniesienie piłki drugiej na miejsce piłki pierwszej rys. c);
§ skok tygrysi przez piłkę lekarską ułożoną na materacu (miejsce odbicia przed materacem – rys. d);
§ przejście (przebiegnięcie) po odwróconej ławeczce gimnastycznej, której minimalna długość wynosi 3 m, z zejściem (zeskokiem) za ławeczką(rys. e);
§ przewrót w przód na skrzyni wzdłuż (chłopcy 4, dziewczęta 3 części skrzyni – rys. f);
§ naprzemianstronne przeskoki obunóż wzdłuż ławeczki z piłką lekarską (minimum trzy przeskoki), położenie piłki przy chorągiewce– rys. g, h);
§ obiegnięcie chorągiewki (rys. h), powrót najkrótszą drogą na linię startu i dotknięcie kolejnego zawodnika drużyny, będącego w gotowości do rozpoczęcia ćwiczenia „a”, który bez dodatkowych komend je rozpoczyna.Drużyna kończy bieg w momencie powrotu na linię startu ostatniego zawodnika.
W trakcie pokonywania testu zawodnicy na uwagę sędziego powtarzają dany element, aż do poprawnego wykonania.
2)   „Rzut granatem”
a)      Każdy zawodnik wykonuje po 3 rzuty, poprzedzone rzutem próbnym, z którego można zrezygnować.
b)      Rzuty wykonywane są z odległości 25 m (dziewczęta 20 m) granatem RG – 42 bez zapalnika, w pozycji stojącej do prostokąta 5x2 m z wykreślonym centralnie
w nim prostokątem 2x1 m.
c)      Upadek granatu na linii granicznej prostokąta zaliczany jest jako trafienie w cel wyżej punktowany.
d)      Do punktacji wlicza się wyniki każdego zawodnika, za każde celne trafienie przyznaje się odpowiednio: 2x1 m – 3 punkty, 5x2 m – 1 punkt.
3)   „Strzelanie”
a)      Zawodnik oddaje 3 strzały próbne oraz 5 strzałów konkursowych liczonych do punktacji.
b)      Strzelanie z karabinka pneumatycznego (otwarte przyrządy) z odległości 10 m,
w pozycji leżącej z podpórką.
c)      Każdy zawodnik może uzyskać do 50 pkt.
d)      W przypadku zdobycia przez zespoły takiej samej liczby pkt. o kolejności zespołu w klasyfikacji konkurencji decyduje większa liczba trafionych „10”, „9”, itd.
 
1)      „Bieg na orientację”
Zespoły otrzymają 1 kartę startową i 1 mapę do biegów na orientację, na której zaznaczone będą punkty do odnalezienia w terenie. Odnalezienie punktów należy potwierdzić na otrzymanej karcie startowej. Punkty oznaczone będą lampionami w kolorze biało-czerwonym. Uczestnicy startują i kończą bieg całym zespołem (liczy się czas przybycia ostatniego zawodnika zespołu). Limit czasu - 45 min. Można korzystać z busoli.
Za odnalezienie punktów kontrolnych druzyny uzyskają: po 2 pkt., W razie przekroczenia limitu czasowego, zespół otrzyma 1 pkt. karny za każdą rozpoczętą minutę. W przypadku zdobycia jednakowej liczby punktów o kolejności decyduje czas zakończenia konkurencji.
2)      pierwsza pomoc przedmedyczna
Zad1. Ocena stanu przytomności (ocena sytuacji i bezpieczeństwa, sprawdzenie stanu przytomności, zapewnienie sobie pomocy, udrożnienie dróg oddechowych, sprawdzenie oddechu
Zad2. Resuscytacja BLS (jak wyżej + wezwanie pogotowia rat, ucisk kl piersiowej, wdechy rat., ucisk kl piersiowej, wdechy rat., )
                        Zad3. Ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej + izolacja termiczna
a)      Zawodnicy losują  po jednym zadaniu i wykonują je.
       c)   Zadania punktowane są od 0 do 20pkt:

3.     Punktacja
 
1)      Pierwsze miejsce zajmuje zespół, który uzyskał największą liczbę punktów za rozegrane konkurencje. Do punktacji indywidualnej wchodzi: tor, rzut granatem i strzelanie.
2)      Zasada prowadzenia punktacji zawodów stanowi, że zespół – zwycięzca konkurencji otrzymuje liczbę punktów odpowiadających liczbie zespołów uczestniczących w zawodach, np. jeśli w zawodach uczestniczy 10 zespołów, to zwycięzca konkurencji otrzyma 10 pkt. (indywidualnie-x 3), zdobywca drugiego miejsca 9 pkt., trzeciego - 8 pkt. itd. (zespół zdyskwalifikowany w danej konkurencji - 0 pkt. ).
 
4. Nagrody:
•  I miejsce zespołowo - reprezentowanie szkoły w zawodach rejonowych i wojewódzkich.
·         Indywidualnie – puchar za I miejsce, dyplomy za miejsca od 1 do 3,
·         podwyższenie oceny z przysposobienia obronnego
·         ubieganie się o podwyższenie oceny z zachowania
7. Postanowienia końcowe
1)      Za zdyscyplinowanie zespołu odpowiada jego kapitan.
2)      Zgłoszenia ( nazwiska i imiona, klasa, rok urodzenia) do udziału w zawodach składają kapitanowie
do 22 marca 2011r.  w sekretariacie szkoły
do 23 marca 2011r. email:  zpirog@zsp5.krosno.pl
3)       Do udziału w zawodach rejonowych drużyna ma prawo dobrać sobie jednego zawodnika rezerwowego.


 

 
  Copyright 2008  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
design by Z.Piróg(2008) * SZKOLNE KOŁO LOK * STRZELECTWO SPORTOWE * EDUKACJA OBRONNA *